Nhà trường khai phóng

Times School tự hào là một trong những ngôi trường phổ thông ở Việt Nam tiên phong triển khai mô hình giáo dục khai phóng theo định hướng “khai mở nhân tính – giải phóng tiềm năng”.

Vì thế, học sinh của Times School được tạo cơ hội để trải nghiệm các hoạt động, các lĩnh vực thuộc về nhân văn, để từng bước thấu hiểu bản thân, biết mình là ai, mình muốn gì, mình sẽ trở thành con người như thế nào, và thông qua đào luyện trong suốt quá trình học sẽ hình thành ra các phẩm tính cốt yếu của con người nhân văn, hiện đại trong thời đại mới.

Times School cũng hiểu rằng mỗi cá nhân là khác biệt, mỗi học sinh có những tố chất và tiềm năng riêng cần giải phóng.

Do đó, trên cơ sở khai mở nhân tính, Times School sẽ thực hiện các hoạt động cá nhân hóa giáo dục, trong quá trình học tập và giảng dạy và trong các câu lạc bộ ngoại khóa, để giúp cho học sinh phát huy được tối đa năng lực của bản thân, và từng bước lựa chọn và tạo dựng được lối đi cho riêng bản thân mình.

Nhờ đó, triết lý giáo dục về “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả” và bộ giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa” của Times School được hiện thực hóa.

Nhà giáo khai sáng

Để triển khai mô hình giáo dục khai phóng theo hướng “khai mở nhân tính – giải phóng tiềm năng” và hiện thực hóa được triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi của nhà trường, Times School lựa chọn cẩn trọng và đào tạo kỹ càng đội ngũ giáo viên và nhân viên của mình về năng lực, phẩm chất và tâm thế tương ứng.

Theo đó, tất cả giáo giáo viên và nhân viên của nhà trường đều trải qua các chương trình đào tạo bản sắc của nhà trường. Đó là: Khóa học “Nhà giáo khai sáng” và “Phương pháp Đồng kiến tạo” do TS. Giáp Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng giáo dục của Nhà trường trực tiếp giảng dạy.

Bên cạnh đó, Times School cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm do các chuyên gia và nhà giáo giàu kinh nghiệm giảng dạy.

Nhờ các chương trình đào tạo này, giáo viên của Times School được kỳ vọng không chỉ vững chuyên môn, thành thục kỹ năng mà còn là những nhà giáo đích thực, đóng vai trò như các lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và hình mẫu để học sinh noi theo.

Sống hạnh phúc

Triết lý giáo dục của Times School là “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả”, vì thế, Times School luôn hướng đến mục tiêu giúp đỡ, tạo điều kiện và hướng dẫn học sinh, giáo viên của nhà trường năng lực sống hạnh phúc.

Times School quan niệm, có hạnh phúc thì sẽ có thành công. Vì thế, đích đến của một người là sống hạnh phúc, và năng lực quan trọng nhất của một người là khả năng sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa.

Chính vì lẽ đó, Times School thiết kế chương trình giáo dục và cuộc sống học đường sao cho học sinh có được hạnh phúc khi đến trường, có được hạnh phúc trong việc học, và rộng hơn là có được hạnh phúc trong việc sống, để sau này khi bước vào đời, học sinh của Times School có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.

Làm hiệu quả

Times School là ngôi trường của thời đại mới, đúng như những gì được gửi gắm trong tên gọi của nhà trường. Vì thế, học sinh của Times School được trang bị các kỹ năng tư duy và kỹ năng làm việc trong môn học Times Skills bản sắc của nhà trường.

Cùng với phương pháp Đồng kiến tạo và nền tảng tinh thần vững chắc hình thành trên triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi và văn hóa học đường của nhà trường, học sinh Times School được kỳ vọng sẽ không chỉ vững về kiến thức, mà còn giỏi về kỹ năng sống và kỹ năng làm việc.

Nhờ đó, học sinh Times School sẽ trở thành những người có khả năng tự chủ, sống hạnh phúc và làm việc hiệu quả, đúng như đã đề ra trong triết lý giáo dục của nhà trường.