Các CLB ngoại khóa là hoạt động không thể thiếu trong nhà trường. Không chỉ giúp học sinh có thêm trải nghiệm và phát triển các năng khiếu cá nhân, CLB ngoại khóa còn giúp nhà trường thực hiện chương trình cá nhân hóa giáo dục, sao cho học sinh có cơ hội được phát triển tốt nhất tiềm năng của mình.

Vào mỗi đầu học kỳ, nhà trường sẽ thông báo danh mục các CLB ngoại khóa sẽ được triển khai tại trường. Căn cứ vào nhu cầu của học sinh và gia đình, các phụ huynh sẽ lựa chọn và đăng ký cho con học tại CLB phù hợp.

Thông tin chi tiết có trong “Sổ tay phụ huynh” và các thông báo thường xuyên của nhà trường.