Thư viện Times School

Chương trình giáo dục của Times School có một môn học đặc biệt, đó là môn Kỹ năng Đọc – Viết. Vì sao lại như vậy, vì với lượng thông tin và tri thức phong phú như hiện giờ, thì kỹ năng đọc – viết trở thành tối quan trọng đối với học sinh.

Hiểu được điều đó, Times School đã đầu tư một thư viện chuẩn mực, với các đầu sách phong phú, để phục vụ nhu cầu đọc của học sinh nhà trường.

Vậy các bạn học sinh tương lai của Times School có muốn biết thư viện của Times School trông thế nào không?

Xin tiết lộ: Thư viện của chúng ta rất đẹp. Hãy cùng nhau khám phá thư viện qua một số hình ảnh dưới đây nhé.

Học sinh Times School trong giờ đọc sách tại thư viện

Một số đầu sách trong thư viện Times School