Kết nối với thiên nhiên, khám phá di sản, học hỏi từ thực tế đời sống là một phần quan trọng đối với sự trưởng thành của mỗi người.

Vì lẽ đó, Times School thiết kế chương trình dã ngoại phong phú, vừa để giúp cho học sinh có kỷ niệm, có những thời khắc được hòa mình với cuộc sống bên ngoài nhà trường, có cơ hội quan sát và học hỏi thêm những thứ bên ngoài sách vở.

Theo kế hoạch năm học, học sinh Times School sẽ được đi tham quan dã ngoại 4 lần/năm. Địa điểm và nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi và tích hợp như một phần trong chương trình giáo dục của nhà trường.

Chi tiết sẽ được gửi cho các phụ huynh trong “Sổ tay phụ huynh” và 1 tuần trước ngày diễn ra sự kiện.