Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục bậc Tiểu học của Times School được xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh tăng cường, các chương trình giáo dục bổ trợ và chương trình bản sắc của Times School. 

Thông điệp Times School!

Hệ thống Giáo dục Times School ra đời để đáp ứng nhu cầu học tập trong một môi trường giáo dục đích thực, nhân văn và khai sáng của phụ huynh và học sinh.

Xem thêm

Bản sắc Times School

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Times School là: Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả.

Giá trị cốt lõi

Times School chọn bốn giá trị phổ quát Chân – Thiện – Mỹ – Hòa làm bộ giá trị cốt lõi của mình.

Mô hình giáo dục

Học sinh Times School sẽ được tạo điều kiện để giải phóng tiềm năng, nhằm phát huy được hết thế mạnh của bản thân.

Hệ thống giáo dục

Times School là hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc học Mầm non đến hết Trung học phổ thông, triển khai theo mô hình giáo dục khai phóng theo tinh thần giáo dục chung là “khai mở nhân tính – giải phóng tiềm năng”.

Xem thêm

Tự hào Times School

Nhà trường khai phóng

Times School tự hào là một trong những ngôi trường phổ thông đầu tiên ở Việt Nam tiên phong triển khai mô hình giáo dục khai phóng theo định hướng “khai mở nhân tính – giải phóng tiềm năng”.

Xem thêm

Nhà giáo khai sáng

Để triển khai mô hình giáo dục khai phóng theo hướng “khai mở nhân tính – giải phóng tiềm năng” và hiện thực hóa được triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi của nhà trường, Times School cần lựa chọn cẩn trọng và đào tạo kỹ càng đội ngũ giáo viên và nhân viên của mình về năng lực, phẩm chất và tâm thế tương ứng.

Xem thêm

Sống hạnh phúc

Triết lý giáo dục của Times School là “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả”, vì thế, Times School luôn hướng đến mục tiêu giúp đỡ, tạo điều kiện và hướng dẫn học sinh, giáo viên của nhà trường năng lực sống hạnh phúc.

Xem thêm

Làm hiệu quả

Times School là ngôi trường của thời đại mới, đúng như những gì được gửi gắm trong tên gọi của nhà trường. Vì thế, học sinh của Times School được trang bị các kỹ năng tư duy và kỹ năng làm việc trong môn học Times Skills bản sắc của nhà trường.

Xem thêm