Mô hình giáo dục

Times School là đơn vị tiên phong triển khai mô hình giáo dục khai phóng ở bậc phổ thông tại Việt Nam, theo định hướng “Khai mở nhân tính – Giải phóng tiềm năng” cho học sinh. 

Cùng với triết lý giáo dục về “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả” và  Bộ giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa”, mô hình giáo dục khai phóng trở thành một phần trong nền tảng tinh thần vững chắc của nhà trường. 

Xem thêm
Xem thêm