QUY TRÌNH TUYỂN SINH

QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Quy trình tuyển sinh

  • Bước 1: Phụ huynh đăng kí tuyển sinh trực tiếp tại Trường hoặc qua link: https://forms.gle/6C86bNyxXSEABczEA 
  • Bước 2: Học sinh tham gia bài kiểm tra, đánh giá năng lực vào các ngày trong tuần và sáng thứ 7.
  • Bước 3: Nhà trường thông báo kết quả đánh giá trong trong vòng 07 ngày và gửi thư mời nhập học nếu học sinh trúng tuyển.
  • Bước 4: Phụ huynh hoàn thiện thủ tục nhập học trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được thư mời nhập học.