Dịch vụ xe buýt được cung cấp tại điểm và tại nhà (nếu có thể).  Để sử dụng dịch vụ xe buýt, gia đình cần đăng ký với nhà trường khi nhập học.

Mức phí và các điều khoản khi sử dụng xe buýt được nhà trường gửi cho phụ huynh trong các tài liệu chuyên biệt.

Một số lưu ý cần thiết khi sử dụng xe buýt của nhà trường như sau:

Để sử dụng dịch vụ xe buýt, phụ huynh cần đăng ký và đóng phí với nhà vào đầu tháng. Khi vào năm học, nếu muốn sử dụng xe buýt, phụ huynh cần đăng ký và đóng phí trước ngày 25 hàng tháng.

Phụ huynh cần đăng ký sử dụng xe buýt tại điểm hay tại nhà. Nếu đăng ký tại nhà, nhà trường cần khảo sát tính khả thi và có thư trả lời riêng.

Nếu ngưng sử dụng dịch vụ, phụ huynh cần báo cho nhà trường biết trước ngày 25 của tháng trước. Việc ngưng dịch vụ xe buýt sẽ được tính từ tháng kế tiếp.

Phụ huynh cần đưa con đến điểm đón ít nhất 5 phút trước giờ đón để đảm bảo lịch trình của xe.

Xe chỉ dừng tại điểm đón và điểm trả 1 phút để đón, trả học sinh. Quá 1 phút, xe sẽ chuyển bánh và phụ huynh phải tự túc đưa con đến trường hoặc đến điểm trả cuối cùng đón con về nhà.

Phụ huynh, học sinh, cô monitor và lái xe cần tuân thủ quy trình xe buýt của nhà trường để đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, nhân viên và lái xe của nhà trường.

Vào đầu năm học, hoặc khi cần thiết, nhà trường sẽ gửi và cập nhật các chi tiết về nội quy, quy trình liên quan đến xe buýt cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh để thực hiện.