Tiếng Anh tăng cường

Ngoài các chương trình giáo dục chính quy và chương trình bản sắc, học sinh của Times School còn được học Tiếng Anh tăng cường với thời lượng 10 tiết/tuần, gồm 3 bộ môn:

  • English (Tiếng Anh)
  • Mathematics (Toán)
  • Sciences (Khoa học)

Cụ thể: English có thời lượng 8 tiết/tuần  (50% số tiết do giáo viên bản ngữ dạy), Math & Science (Toán & Khoa học bằng Tiếng Anh) có thời lượng 2 tiết/tuần (do giáo viên Việt Nam dạy).

Nhờ đó, học sinh có cơ hội được sử dụng Tiếng Anh vào trong các tình huống thực, thay vì chỉ học ngữ pháp và từ vựng như các chương trình Tiếng Anh thông thường.

Phân bổ chương trình Tiếng Anh tăng cường được trình bày trong hình bên dưới:

Phân bổ chương trình Tiếng Anh tăng cường.

Chương trình bản sắc

Các chương trình bản sắc của Times School là các chương trình giáo dục chuyên biệt do HĐGD và đội ngũ chuyên gia xây dựng riêng cho Times School, bao gồm 4 bộ môn sau:

Môn học STEAM, chương trình có nội dung tích hợp môn học công nghê, kỹ thuật, tin học theo CT của Bộ vào STEAM; Học sinh được học từ lớp 1, nội dung môn Tin học học sinh được làm quen và sử dụng máy tính, văn bản word; trình chiếu PP; tạo video và tiếp cận tin học lập trình Kodu, Scratch từ lớp 2 đến lớp 5.

Chương trình môn Khám phá STEAM gồm 8 mô-đun trải rộng trong nhiều lĩnh vực, kết nối với nhau và phù hợp với lứa tuổi, và triển khai theo hướng trải nghiệm – thực hành.

Đọc viết sáng tạo, môn học hỗ trợ cho môn học ngữ văn tại Times School, giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ có tổ chức, viết luận mạch lạc và định hướng sáng tạo trong xây dựng tài liệu học tập và văn phạm.

Phân bổ chương trình được trình bày trong hình bên dưới

Phân bổ chương trình môn Khám phá STEAM.

Giáo dục lối sống và dự án cá nhân

Times Skills là sự tích hợp giữa yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức theo chương trình GDPT Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam với chương trình giảng dạy kỹ năng sống, kỹ năng thế kỷ 21 (Có chọn lọc) biên soạn theo bản sắc riêng của Times School.

Với thời lượng một tuần học 2 tiết thông qua 10 chủ đề của 10 tháng trong năm học, chương trình có cấu trúc đồng tâm giữa các lớp, đồng thời được phân chia thành hai giai đoạn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.

Cách tiếp cận chương trình thể hiện tính hệ thống và theo quy trình: Từ kỹ năng => Hình thành phẩm chất => thông qua phẩm chất để Rèn luyện kỹ năng.

Môn học này sẽ giúp học sinh Times School có được kỹ năng tự lập, tự chủ trong cuộc sống cá nhân và một phần của cuộc sống gia đình hướng đến mục tiêu phát triển kỹ năng sống tự lập – tự chủ của học sinh trong tương lai.

Dự án cá nhân là môn học đặc trưng, lấy 4 giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam và bám sát 10 chủ đề của năm học theo các tháng, có sự kết nối với các hoạt động trải nghiệm trong trường và ngoài nhà trường.

Với phương pháp đồng kiến tạo, học tập theo dự án, học sinh được thực hành làm các dự án học tập nhỏ bám sát các chủ đề môn học giúp HS có kiến thức, kỹ năng & phẩm chất mang bản sắc riêng của Timesers; học sinh có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để rèn luyện con người tự chủ trong quá trình phát triển cá nhân, tự suy ngẫm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện mình để sống hạnh phúc, làm việc hiệu quả trong tương lai.

Phân bổ chương trình môn học được trình bày trong hình bên dưới:

Phân bổ chương trình môn Times Skills và dự án cá nhân

 

 

Chương trình giáo dục của cả 4 môn học bản sắc này của Times School được thiết kế theo hướng tích hợp với các môn học khác trong tổng thể chương trình, tạo thành một thể thống nhất, hướng đến mục tiêu hiện thực hóa triết lý giáo dục về “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả” và bộ giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa” của nhà trường.

Times School tin rằng, với cấu trúc chương trình giáo dục như vậy, Times School sẽ mang đến cho học sinh của mình những trải nghiệm giáo dục thực tiễn và ý nghĩa.