Nguồn cung thực phẩm của Times School được lựa chọn từ các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Quy trình chế biến thực phẩm được tiến hành trong hệ thống bếp một chiều, đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước và của công ty chủ quản.

Thực đơn hàng tuần của học sinh Times School được xây dựng khoa học, đảm bảo dinh dưỡng cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi tại trường.